สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า VIP

Thai-ViP

LV.0 เซียนลูกแก้ว

เงื่อนไข

LV.1 เซียนเป่ากบ

เงื่อนไข

LV.2 เซียนปลากัด

เงื่อนไข

LV.3 เซียนชนด้วง

เงื่อนไข

LV.4 เซียนนกเขาใหญ่

เงื่อนไข

LV.5 เซียนไก่ชน

เงื่อนไข

LV.6 เซียนวัวชน

เงื่อนไข

LV.7 เซียนม้า

เงื่อนไข